ஆன்மிகம்

காதற்ற ஊசியும் வாராதுகாண் கடைவழிக்கே'

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்

சும்மா இரு என்றால் என்ன?

தீ .... தான் ...... சிவம்

தீதும் நன்றும்

விதியை வெல்ல முடியுமா?

திருமறைக்காடு – ஊரும் பேரும்

ஆண்டாளின் பாடல்கள் மரபு மீறலா?

கோவில், கோயில் - எது சரியான சொல்? எப்படி?

முருகனின் பெயர்கள் யாவும் தமிழே !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.