செவ்வாய், 12 ஜூன், 2018

தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் சாத்தியமா ?- 1 - வேதியியல்

முன்னுரை:

தமிழில் அறிவியல் நூல்கள் சாத்தியமா?. என்ற தலைப்பில் பன்னெடுங்காலமாகவே கருத்தரங்கங்களும் பயிலரங்கங்களும் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் வருகின்றன. ஆனால், இவற்றின் விளைவுதான் என்ன?. ஒன்றுமில்லை.!. ஏன்?. ஏனென்றால், இந்த அரங்குகள் எல்லாம் தமிழில் அறிவியல் நூல்களைச் சமைப்பதில் இருக்கும் பல்வேறு சிக்கல்களை மட்டுமே முன்வைக்கின்றன. இச்சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளை வரையறுத்து முன்வைக்கவோ அவற்றை அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுத்து நடைமுறைப் படுத்தவோ முன்வராதது வருத்தத்திற்குரியது. தமிழில் அறிவியல் நூல்களை இயற்ற முடியவே முடியாது என்று கூறும் தமிழரே பலரிருக்க, அப்படியே இயற்றினாலும் ஆங்கில மொழியின் துணையின்றி முழுமையாகத் தமிழில் இயற்ற இயலாது என்பாரும் உளர். இவர்கள் எல்லோருமே ஒன்றை மறந்துவிட்டுப் பேசுகிறார்கள். தமிழ் தனித்தே இயங்கவல்ல ஒரு வளம்மிக்க மொழி. இம்மொழிக்கு வேறு எந்தவொரு மொழியின் உதவியும் தேவையில்லை. தமிழில் உள்ள எழுத்து மற்றும் சொற்களைக் கொண்டே ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஆயிரக்கணக்கான அறிவியல் நூல்களை இயற்ற முடியும். முதலில், தமிழில் வேதியியல் நூல்களை இயற்றும் முறை பற்றி இக் கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

தாய்மொழியில் கல்வியின் பயன்:

அறிவியல் நூல்கள் தான் ஏற்கெனவே ஆங்கில மொழியில் உள்ளனவே, ஏன் தமிழ்மொழியில் புதிதாக அறிவியல் நூல்களை அரும்பாடுபட்டுச் செய்யவேண்டும்?. என்று பலர் கேட்கின்றனர். இவர்கள் தாய்மொழிக் கல்வியின் பயனையோ சிறப்பினையோ அறியாதவர்கள். ஒரு கருத்தினைத் தாய்மொழியில் கற்பதற்கும் அதேகருத்தினை வேற்றுமொழியில் கற்பதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உள்ளது. தாய்மொழிக்கல்வி என்பது சமைத்த சோற்றினை உண்பதைப் போல நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ள / புரிந்துகொள்ள எளிமையானது. வேற்றுமொழிக்கல்வி என்பது அரிசியைக் கொடுத்து உண்ணச்சொல்வதைப் போன்றது. அரிசியைச் சோறாகச் சமைத்தபின்னரே உண்ண முடிவதைப் போல வேற்றுமொழியில் இருக்கும் கருத்தினைத் தாய்மொழியில் மாற்றிய பின்னரே புரிந்துகொள்ள முடியும். இப்படி மொழிமாற்றம் செய்யும்போது ஏற்படும் சில நடைமுறைச் சிக்கல்களால் பிறமொழியில் கல்வி கற்கும் பலரும் கருத்துக்களைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாமல் தடுமாறுகின்றனர். இவ்வாறு புரிதல் தடைபட்டுப் போவதால் வேற்றுமொழிக் கருத்துக்களைப் பலரும் அப்படியே மனப்பாடம் செய்து தேர்வுகளில் அப்படியே அதை எழுதி வருகின்றனர். தேர்வு முடிந்த சில நாட்களிலேயே தாம் கற்ற அனைத்தையும் மறந்து விடுகின்றனர். வேற்றுமொழிக் கல்விமுறையின் மிக மோசமான பின்விளைவு இதுதான்.

தாய்மொழியில் கல்வி கற்கும்போது கருத்துக்கள் நேரடியாக உள்வாங்கப் படுகின்றன. அப்போது அவற்றில் ஏதேனும் தெளிவின்மை ஏற்படின், அவை உடனுக்குடன் ஆசிரியர்களால் தெளிவாக்கப் படுகின்றன. இதைத்தான் ஐயன் வள்ளுவன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கீழ்க்காணும் குறளில் தெளிவாக எழுதிச் சென்றுவிட்டார்.

கற்கக் கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.


கற்கும்போதே ஐயமின்றித் தெளிவாகக் கற்கவேண்டும். கற்றபின்னால், கற்றவற்றின் நினைவு அகத்தில் இருக்கவேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர். கல்விகற்கும் முறை பற்றி வள்ளுவர் கூறியிருக்கும் இக் கருத்து மிக இன்றியமையாதது ஆகும். இதைப்பற்றி மேலும் விரிவாக அறிந்துகொள்ள http://thiruththam.blogspot.com/2017/12/blog-post_23.html என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையைப் படிக்கலாம். வள்ளுவர் கூறுவதைப் போல ஐயமின்றித் தெளிவாகக் கற்கவேண்டும் என்றால் தாய்மொழியில் கற்றால்தான் இது சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் ஒருவருக்கு அவரது தாய்மொழி என்பது வெறும் மொழி மட்டுமன்று; அவரது எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் ஊடாடும் களம் அது. தூங்கும்போதுகூட ஒருவரது மூளை அவரது தாய்மொழியில்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும். ஒருவர் விரும்பினால் அவரது எண்ணங்களை வேற்றுமொழியில் வெளிப்படுத்த முடியும். ஆனால் அவரது உணர்வுகளை அவரது தாய்மொழியில்தான் வெளிப்படுத்த முடியும். திடீரென கல்தடுக்கி விழுந்தாலோ அவரை யாராவது எதிர்பாராமல் தாக்கினாலோ அதன் விளைவாக வெளிப்படும் மொழி அவரது தாய்மொழியாகத்தான் இருக்க முடியும். சுருக்கமாகச் சொல்லப் போனால் ஒருவரது ஆழ்மனதில் பதிந்துள்ள மொழி அவரது தாய்மொழியே ஆகும். ஒருவரது பிறப்புமுதல் இறப்புவரை அவருடன் கூடவே வருவதான தாய்மொழியில் கல்வி கற்றால் அவர் கற்ற அக் கல்வியும் அவரது இறுதிவரையிலும் அவருடன் நிற்கும் என்பது வெள்ளிடைமலை. இதுதான் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதால் ஏற்படும் ஆகச்சிறந்த பயனாகும்.

வேதியியல் நூல்களில் உள்ள சிக்கல்கள்:

தமிழ் மாணவர்கள் வேதியியல் நூல்களைக் கற்பதில் உள்ள சிக்கல்களைப் பற்றி முதலில் காண்லாம். எல்லா அறிவியல் நூல்களிலும் இருப்பதைப் போலவே வேதியியல் நூல்களிலும் காணப்படுவதான முதல் சிக்கல் ஒலிப்புச் சிக்கலாகும். அதாவது தமிழில் க,ச,ட,த,ப ஆகிய வல்லின ஒலிப்புக்கள் வகைக்கு ஒன்று மட்டுமே இருக்க, வேதியியலில் வரும் தனிமங்கள், மூலக்கூறுகள், கூட்டுப்பொருட்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள் போன்றவற்றின் பெயர்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வல்லின ஒலிப்புக்களை உடையனவாய் இருக்கின்றன. சான்றாக,

COBALT, ZIRCONIUM, ZINC, GALLIUM, BORON, ARGON, CADMIUM, RUBIDIUM, BENZENE, GLUCOSE....

போன்ற பல பொருட்களின் பெயர்களைச் சரியாக ஒலிக்கும் எழுத்துக்கள் தமிழில் இல்லை என்பது ஒரு குறையாகவே கூறப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொருட்களின் பெயர்களைச் சரியாக ஒலிக்கும் முறையினை மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ள இயலாமல் போவதுடன் பிறருடன் கலந்துரையாடும்போது இவர்களது ஒலிப்பினைப் பிறர் புரிந்துகொள்ள இயலாமலோ தவறாகப் புரிந்துகொள்ளவோ வாய்ப்பு அமைகின்றது.

மேற்காணும் ஒலிப்புச்சிக்கலானது அனைத்து அறிவியல் துறைகளுக்கும் பொதுவானதாக இருக்க, வேதியியல் துறையில் இருக்கும் இன்னொரு இன்றியமையாத சிக்கல் சமன்பாட்டுச் சிக்கலாகும். வேதிவினைச் சமன்பாடுகளின் மிக இன்றியமையாத கூறாக விளங்கும் தனிமங்களின் குறியீடுகளும் வாய்ப்பாடுகளும் ஆங்கிலமொழியைச் சார்ந்தவையாக உள்ளன. இதனால் வேதிச்சமன்பாடுகளைத் தமிழ் மாணவர்கள் புரிந்துகொள்வதில் சிக்கல்கள் எழுகின்றன. அவற்றைக் கீழே சான்றுகளுடன் விரிவாகக் காணலாம்.

2 AgI + Na2S → Ag2S + 2 NaI

மேற்காணும் சமன்பாட்டில் வரும் Ag என்னும் குறியீடு சி`ல்வர் என்ற வெள்ளியையும் Na என்னும் குறியீடு சோ`டி`யத்தையும் குறிக்கும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் வரும் பொருட்களின் பெயர்களையும் (சி`ல்வர் , சோ`டி`யம்) அவற்றின் குறியீடுகளையும் (Ag, Na) பார்த்தால் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பே இல்லாமல் இருப்பதை அறிய முடியும். இதைப்போல பல தனிமங்களின் பெயருக்கும் அவற்றின் குறியீட்டிற்கும் இடையில் தொடர்பே இல்லாமல் இருப்பது சமன்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வதில் ஒரு தடைக்கல்லாக அமைகின்றது. அதுமட்டுமின்றி, மேற்காணும் எடுத்துக்காட்டில் வரும் S என்ற குறியீடு ச`ல்பரைக் குறிக்குமா சி`ல்வரைக் குறிக்குமா என்ற தடுமாற்றமும் பலருக்குண்டு. இதுபோன்ற நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருப்பதால் பலரும் வேதிச்சமன்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மனப்பாடம் செய்து அப்படியே தேர்வில் எழுதிக் கொட்டுகின்றனர். வேதியியல் அறிவில் ஏற்படும் குறைபாட்டினால் புதிய கண்டுபிடிப்புக்களுக்கும் வழியில்லாமல் போய்விடுகிறது.

சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகள்:

வேதியியல் நூல்களைத் தமிழ் மாணவர்கள் புரிந்து கற்பதில் உள்ள பல்வேறு சிக்கல்களை இதுவரை கண்டோம். இனி இச்சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளைப் பற்றி விளக்கமாகக் காணலாம். சிக்கல்களில் முதலாவதாகக் கூறப்பட்ட ஒலிப்புச்சிக்கலை ஆறுரூபாய் முறையைப் பின்பற்றி எளிதில் தீர்த்துவிடலாம். ஆறுரூபாய் முறை பற்றி விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ள http://thiruththam.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையைப் படிக்கலாம். இந்த ஆறுரூபாய் முறையைப் பயன்படுத்தி, வேதியியலில் உள்ள 118 தனிமங்களின் பெயர்களையும் எவ்வாறு ஆங்கில ஒலிப்புமுறை மாறாமல் எழுதுவது என்பதனைக் கீழ்க்காணும் அட்டவணை எண் 1 ல் காணலாம்.

தமிழில் தனிமப்பெயர்களும் குறியீடுகளும்: (அட்டவணை 1)

அணு    தனிமப்பெயர்    தனிமப்பெயர்    குறியீடு   
எண்        (ஆங்கிலம்)              (தமிழ்)            (தமிழ்)    


1    Hydrogen    கை`ட்`ரச^ன்    கை`   
2    Helium    கீ`லியம்    கீ`   
3    Lithium    லித்தியம்    லித்   
4    Beryllium    பெ`ரிலியம்    பெ`   
5    Boron    போ`ரான்    போ`   
6    Carbon    கார்ப`ன்    கா   
7    Nitrogen    நைட்ரச^ன்    நை   
8    Oxygen    ஆக்சி`ச^ன்    ஆ   
9    Fluorine    ஃபுளூரின்    பு   
10    Neon    நியான்    நியா   
11    Sodium    சோ`டி`யம்    சோ`   
12    Magnesium    மெக்~னீசி`யம்    மெக்~   
13    Aluminium    அலுமினியம்    அலு   
14    Silicon    சி`லிகான்    சி`லி   
15    Phosphorus    பாச்`பரச்`    பா   
16    Sulfur    ச`ல்ஃபர்    ச`   
17    Chlorine    குளோரின்    கு   
18    Argon    ஆர்கா~ன்    ஆகா~   
19    Potassium    பொட்டாசி`யம்    பொ   
20    Calcium    கால்சி`யம்    கால்   
21    Scandium    ச்`காண்டி`யம்    ச்`கா   
22    Titanium    டைடானியம்    டை   
23    Vanadium    வனடி`யம்    வ   
24    Chromium    குரோமியம்    குர்   
25    Manganese    மேங்க~னீச்`    மே   
26    Iron    அயர்ன்    அய   
27    Cobalt    கோபா`ல்ட்    கோ   
28    Nickel    நிக்கல்    நிக்   
29    Copper    காப்பர்    காப்   
30    Zinc    சி^`ங்க்    சி^`   
31    Gallium    கே~லியம்    கே~   
32    Germanium    செ^ர்மானியம்    செ^ர்   
33    Arsenic    ஆர்செ`னிக்    ஆசெ`   
34    Selenium    செ`லினியம்    செ`   
35    Bromine    பு`ரோமின்    பு`   
36    Krypton    க்ரிப்டான்    க்ரி   
37    Rubidium    ருபி`டி`யம்    ருபி`   
38    Strontium    ச்`ட்ரான்சி`யம்    ச்`ட்   
39    Yttrium    யிட்டிரியம்    யிடி   
40    Zirconium    சி^`ர்கோனியம்    சி^`ர்   
41    Niobium    நியோபி`யம்    நிபி`   
42    Molybdenum    மாலிப்`டெ`னம்    மாலி   
43    Technetium    டெக்னீசி`யம்    டெக்   
44    Ruthenium    ருதேனியம்    ருதே   
45    Rhodium    ரோடி`யம்    ரோ   
46    Palladium    பல்லேடி`யம்    பல்   
47    Silver    சி`ல்வர்    சி`ல்   
48    Cadmium    காட்`மியம்    காட்`   
49    Indium    இன்டி`யம்    இன்   
50    Tin    டின்    டி   
51    Antimony    ஆன்டிமனி    ஆன்   
52    Tellurium    டெல்லூரியம்    டெல்   
53    Iodine    ஐயோடி`ன்    ஐ   
54    Xenon    க்செ`னான்    க்செ`   
55    Caesium    சீசி`யம்    சீசி`   
56    Barium    பே`ரியம்    பே`   
57    Lanthanum    லந்தானம்    ல   
58    Cerium    சீரியம்    சீரி   
59    Praseodymium    புரசோ`டை`மியம்    புசோ`   
60    Neodymium    நியோடை`மியம்    நிடை`   
61    Promethium    புரோமெதியம்    புமெ   
62    Samarium    ச`மரியம்    ச`ம   
63    Europium    யூரோபியம்    யூ   
64    Gadolinium    க~டோ`லினியம்    க~டோ`   
65    Terbium    டெர்பி`யம்    டெர்   
66    Dysprosium    டி`ச்`ப்ரோசி`யம்    டி`ச்`   
67    Holmium    கா`ல்மியம்    கா`ல்   
68    Erbium    எர்பி`யம்    எ   
69    Thulium    துலியம்    து   
70    Ytterbium    யிட்டர்பி`யம்    யிட   
71    Lutetium    லுடீசி`யம்    லு   
72    Hafnium    கா`ஃப்னியம்    கா`ஃப்   
73    Tantalum    டான்டாலம்    டான்   
74    Tungsten    டங்க்~ச்`டன்    ட   
75    Rhenium    ரேனியம்    ரேனி   
76    Osmium    ஆச்`மியம்    ஆச்`   
77    Iridium    இரிடி`யம்    இரி   
78    Platinum    ப்ளாடினம்    ப்ளா   
79    Gold    கோ~ல்ட்`    கோ~   
80    Mercury    மெர்குரி    மெர்   
81    Thallium    தேலியம்    தே   
82    Lead    லெட்`    லெ   
83    Bismuth    பி`ச்`மத்    பி`   
84    Polonium    போலோனியம்    போல்   
85    Astatine    அச்`டாடைன்    அச்`   
86    Radon    ரேடா`ன்    ரேடா`   
87    Francium    ஃபிரான்சி`யம்    பிர்   
88    Radium    ரேடி`யம்    ரேடி`   
89    Actinium    ஆக்டினியம்    ஆக்   
90    Thorium    தோரியம்    தோ   
91    Protactinium    புரோடாக்டினியம்    புடா   
92    Uranium    யுரேனியம்    யு   
93    Neptunium    நெப்டூனியம்    நெப்   
94    Plutonium    ப்ளூடோனியம்    ப்ளூ   
95    Americium    அமெரீசி`யம்    அம்   
96    Curium    க்யூரியம்    க்யூ   
97    Berkelium    பெ`ர்கெலியம்    பெ`ர்   
98    Californium    கலிஃபோர்னியம்    கலி   
99    Einsteinium    ஐன்ச்`டீனியம்    ஐன்   
100    Fermium    ஃபெர்மியம்    பெர்   
101    Mendelevium    மென்டெ`லீவியம்    மென்   
102    Nobelium    நோபெ`லியம்    நோ   
103    Lawrencium    லாரன்சி`யம்    லா   
104    Rutherfordium    ரூதர்ஃபோர்டி`யம்    ரூ   
105    Dubnium    ட`ப்`னியம்    ட`ப்`   
106    Seaborgium    சீ`போ`ர்சி^யம்    சீ`   
107    Bohrium    போ`ரியம்    போ`ரி   
108    Hassium    கா`சி`யம்    கா`சி`   
109    Meitnerium    மேட்னீரியம்    மேட்   
110    Darmstadtium    டா`ர்ம்ச்`டாட்`சி`யம்    டா`ர்   
111    Roentgenium    ரான்ட்செ^னியம்    ரான்   
112    Copernicium    கோபர்னீசி`யம்    கோப   
113    Nihonium    நிகோ`னியம்    நிகோ`   
114    Flerovium    ஃபிலெரோவியம்    பில்   
115    Moscovium    மாச்`கோவியம்    மாச்`   
116    Livermorium    லிவர்மோரியம்    லிவ   
117    Tennessine    டென்னச்`சி`ன்    டென்   
118    Oganesson    ஓக~னெசா`ன்    ஓக~   குறியீடுகளும் விதிமுறைகளும்:

மேலே உள்ள அட்டவணையில் தனிமங்களின் தமிழ்ப்பெயர்கள் மட்டுமின்றி, தனிமங்களுக்கான குறியீடுகளும் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்குறியீடுகள் ஆங்கிலக் குறியீடுகளைப் போலன்றி, தமிழ்ப்பெயர்களுடன் நேரடித் தொடர்புடையவாக அமைந்திருப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கது. தனிமங்களுக்கான குறியீடுகளை அமைக்கும்போது கீழ்க்காணும் விதிகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன.

1. பிற தனிமப் பெயர்களுடன் ஒத்துப்போகாதநிலையில், தனிமப்பெயர்களின் முதல் எழுத்து மட்டும் குறியீடாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சான்றாக, எர்பி`யம் என்ற தனிமத்தின் குறியீடு அப்பெயரின் முதல் எழுத்தைக்கொண்டு எ என்றும்
டைடானியம் என்ற தனிமத்தின் குறியீடு அப்பெயரின் முதல் எழுத்தைக்கொண்டு டை என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. தனிமங்களின் பெயர்களில் வரும் முதலெழுத்து ஒன்றிவரும்போது, முதல் இரண்டு எழுத்துக்களைக் கொண்டு குறியீடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றாக, அயர்ன் என்ற தனிமத்தின் குறியீடு அப்பெயரின் முதல் இரண்டு எழுத்துக்களைக் கொண்டு அய என்றும்
அலுமினியம் என்ற தனிமத்தின் குறியீடு அப்பெயரின் முதல் இரண்டு எழுத்துக்களைக் கொண்டு அலு என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

3. தனிமப்பெயர்களில் வரும் முதலிரண்டு எழுத்துக்களும் ஒன்றிவரும்போது, முதல் எழுத்தும் மூன்றாம் எழுத்தும் குறியீடு அமைக்கக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

சான்றாக, ஆர்கா~ன், ஆர்செ`னிக் என்ற இரண்டு தனிமங்களிலும் முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் (ஆர்) ஒரேமாதிரி வருவதால்,
ஆர்கா~ன் என்பதற்கு முதல் எழுத்தையும் மூன்றாம் எழுத்தையும் சேர்த்து ஆகா~ என்றும்
ஆர்செ`னிக் என்பதற்கு முதல் எழுத்தையும் மூன்றாம் எழுத்தையும் சேர்த்து ஆசெ` என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங்கில முறையிலும் இதுபோல பயன்படுத்தி இருக்கின்றனர்.

4. மேற்காணும் தனிமங்களில் சில வினைபுரி அலோகங்களின் ( REACTIVE NONMETALS ) பெயர்கள் பிறபெயர்களின் முதலெழுத்துடன் ஒத்துவரும்நிலையிலும், வேதிச்சமன்பாடுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவதால், இவற்றின் குறியீடுகள் மட்டும் பெயர்களின் முதல் எழுத்தைக் கொண்டே அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றாக, கார்ப`ன் - கா, ஆக்சி`ச^ன் - ஆ, ச`ல்பர் - ச`, குளோரின் - கு, புளூரின் - பு, ஐயோடி`ன் - ஐ.

5. மேற்காணும் தனிமங்களில் சில பெயர்கள் பிறபெயர்களின் முதலெழுத்துடன் ஒத்துவரும்நிலையிலும், வேதிச்சமன்பாடுகளில் எந்தத் தனிமங்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அவற்றின் குறியீடுகள் மட்டும் பெயர்களின் முதல் எழுத்தைக் கொண்டே அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றாக, போ`ரான், போ`ரியம் ஆகிய தனிமங்கள் ஒரே முதலெழுத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், வேதிவினைகளில் போ`ரான் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவதால், போ`ரானின் குறியீடு போ` என்றும் போ`ரியத்தின் குறியீடு போ`ரி என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதேமுறையில், பெ`ரிலியம் - பெ` என்றும் பெ`ர்கெலியம் - பெ`ர் என்றும் கோபா`ல்ட் - கோ என்றும் கோபர்னீசி`யம் - கோப என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சமன்பாடுகளில் பயன்படுத்தும் முறைகள்:

குறியீடுகளின் உதவியுடன் வேதிவினைகளை விளக்குவதற்காக அமைக்கப்படுவதே வேதிச்சமன்பாடுகள் ஆகும். இதுவரையிலும் ஆங்கில எழுத்துக்களில் அமைந்த குறியீடுகளைக் கொண்டு சமன்பாடுகளை எழுதி வந்தோம். இனி, ஆங்கில எழுத்துக்களின் உதவியின்றி முழுக்க முழுக்கத் தமிழ் எழுத்துக்களைக் கொண்டே வேதிச்சமன்பாடுகளை எவ்வாறு எழுதுவது என்று கீழே காணலாம்.
\
சுண்ணாம்புக்கல் ஆகிய கால்சி`யம் கார்ப`நேட்டினை அதிக வெப்பத்தில் சூடேற்றும்போது அது உடைந்து கால்சி`யம் ஆக்சை`டு` எனும் பொருளாக மாறுவதுடன் கரிப்புகை ஆகிய கார்ப`ன்-டை`-ஆக்சை`டை` யும் வெளிவிடுகிறது. இந்த வேதிவினையைக் கீழ்க்காணும் சமன்பாட்டின் மூலம் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவர். 

CaCO3 ® CaO + CO2

மேற்காணும் வேதிவினையினைத் தமிழ்க் குறியீடுகளின் உதவியுடன் கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்.

கால்.கா.ஆ3 >>> கால்.ஆ + கா.ஆ2.

அவ்வளவுதான்!. எழுதுவதற்கு எவ்வளவு எளிதாக இருக்கிறது!. எளிமையாகப் புரிகிறது அல்லவா?. இதேபோல, இன்னும் சில வேதிவினைகளைக் காணலாம். தாவரங்கள் கதிரவனின் ஒளியில் கரிப்புகையை உட்கொண்டு நீரின் உதவியுடன் கு~ளுக்கோசை`த் தயார் செய்வதுடன் உயிர்வளியாகிய ஆக்சி`ச^னை வெளிவிடுவது அனைவரும் அறிந்ததே. இவ் வேதிவினையினைக் கீழ்க்காணும் சமன்பாட்டினைக் கொண்டு விளக்குவர்.

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

இதனைக் கீழ்க்காணுமாறு தமிழ்ப்படுத்தி எழுதலாம்.

6 கா.ஆ2 + 6 கை`2.ஆ >>> கா6.கை`12.ஆ6 + 6 ஆ2

இதேபோல சில வேதிவினைகளுக்கான சமன்பாடுகள் தமிழ்க்குறியீடுகளின் உதவியுடன் கீழே எழுதப்பட்டுள்ளன.

2 சி`ல்.ஐ + சோ`2.ச` >>> சி`ல்2.ச` + 2 சோ`.ஐ
பே`3.நை2 + 6 கை`2.ஆ >>> 3 பே`(கை`ஆ)2 + 2 நை.கை`3
3 கால்.கு2 + 2 சோ`3.பா.ஆ4 >>> கால்3(பா.ஆ4)2 + 6 சோ`.கு
4 அய.ச` + 7 ஆ2 >>> 2 அய2.ஆ3 + 4 ச`.ஆ2
2 ஆசெ` + 6 சோ`.கை`ஆ >>> 2 சோ`3.ஆசெ`.ஆ3 + 3 கை`2
3 மெர்(கை`ஆ)2 + 2 கை`3.பா.ஆ4 >>> மெர்3(பா.ஆ4)2 + 6 கை`2.ஆ
12 கை`.கு.ஆ4 + பா4.ஆ10 >>> 4 கை`3.பா.ஆ4 + 6 கு2.ஆ7
8 கா.ஆ + 17 கை`2 >>> கா8.கை`18 + 8 கை`2.ஆ
10 பொ.கு.ஆ3 + 3 பா4 >>> 3 பா4.ஆ10 + 10 பொ.கு
டி.ஆ2 + 2 கை`2 >>> டி + 2 கை`2.ஆ
3 பொ.கை`ஆ + கை`3.பா.ஆ4 >>> பொ3.பா.ஆ4 + 3 கை`2.ஆ
டை.கு4 + 2 கை`2.ஆ >>> டை.ஆ2 + 4 கை`.கு
2 போ`.பு`3 + 6 கை`.நை.ஆ3 >>> 2 போ`(நை.ஆ3)3 + 6 கை`.பு`

தமிழ்க்குறியீடுகளின் பயன்கள் / சிறப்புக்கள்:

1. வேதியியல் சமன்பாடுகளைப் பிறமொழி உதவியின்றித் தமிழ்எழுத்துக்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி எழுதி தமிழுக்குப் பெருமை சேர்த்திருப்பதுதான் இந்தத் தமிழ்க்குறியீட்டு முறையின் தலையாய சிறப்பாகும்.

2.  தமிழ்க்குறியீடுகள் தனிமங்களின் பெயர்களுடன் நேரடித் தொடர்புடையதால் சமன்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வது எளிதாகிறது. சான்றாக,

2 சி`ல்.ஐ + சோ`2.ச` >>> சி`ல்2.ச` + 2 சோ`.ஐ

என்ற சமன்பாட்டினைப் பார்த்தவுடனே இதில் சி`ல்வர் ஐயோடை`டு`ம் சோ`டி`யம் ச`ல்பைடு`ம் வினைபுரிந்து சி`ல்வர் ச`ல்பைடு`ம் சோ`டி`யம் ஐயோடை`டு`ம் வினைப்பயன்களாகக் கிடைக்கின்றன என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

3. தனிமங்களின் பெயர்களும் குறியீடுகளும் ஆறுரூபாய் முறைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், வேதிப்பொருட்களின் வாய்ப்பாடுகளை எவ்விதக் குழப்பமுமின்றித் தெளிவாகப் பலுக்கவும் எழுதவும் முடிகிறது. சான்றாக சில பொருட்களின் பெயர்களும் அவற்றின் வாய்ப்பாடுகளும் தமிழில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 போ`ரான் பு`ரோமைட்` = போ`.பு`3
 பொட்டாசி`யம் கை`ட்`ராக்சை`ட்` = பொ.கை`ஆ
 சோ`டி`யம் கை`ட்`ராக்சை`ட்` = சோ`.கை`ஆ
 சோ`டி`யம் குளோரைடு` = சோ`.கு
 சோ`டி`யம் அசிடேட் = சோ`.கா2.கை`3.ஆ2

4. கரிம வேதியியலில் மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பினைக்கூட முழுவதும் தமிழ்க் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்க முடியும். சான்றாக, மீத்தேனின் கட்டமைப்பு தமிழ்க்குறியீடுகளைப் பயன்படுத்திக் கீழே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

              கை`                                 
                 |                                           
 கை` -- கா -- கை`           
                |                                            
             கை`                                                          

முடிவுரை:

தமிழ்மொழியில் எல்லா வளங்களும் உண்டு. அவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்தினால் மொழி வளர்வதுடன் நாமும் வளரலாம் என்பது தமிழ் ஆர்வலர்களும் ஆய்வாளர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய பெரும்பணி ஆகும். இதற்குத் தமிழக அரசின் உதவி அவசியம் தேவை. இறுதியாக இக்கட்டுரையின் முடிபாகக் கூறப்படுவது: தனித்தமிழில் அனைத்து அறிவியல் நூல்களையும் இயற்ற முடியும். 

சனி, 9 ஜூன், 2018

சங்க இலக்கியத்தில் விலங்கியல் - 11 - புலி


முன்னுரை:

புலி - என்று ஒருவர் விளையாட்டுக்குக் கூறினாலும் அதைக் கேட்டவுடனே ஒரு நடுக்கம் தோன்றுவது அனைவருக்கும் இயல்பே. ஏனென்றால், மனிதர்கள் ஊருக்குள் வாழ்ந்தாலும் திடீரென ஊருக்குள் புகுந்து மனிதர்களையும் கால்நடைகளையும் அதிகம் தாக்கிக் கொல்லும் காட்டுவிலங்கு புலியே ஆகும். மனிதர்களையும் கால்நடைகளையும் புலிகள் தாக்கிக் கொல்லும் செய்திகளை ஆண்டுதோறும் படித்துக் கொண்டுதான் வருகிறோம். தலை, தோல், இறைச்சி, நகம், பல் ஆகியவற்றுக்காகப் புலிகள் மனிதர்களால் வேட்டையாடப்படுவதால் இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் புலிகளின் எண்ணிக்கைத் தற்போது வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. பாதுகாக்கப்படவேண்டிய விலங்குகள் பட்டியலில் உள்ள புலியைக் காப்பகத்தில் நேரில் கூண்டுக்குள் பார்க்கும்போதும் உள்ளுக்குள் அஞ்சாதவர் வெகுசிலரே எனலாம். சங்க இலக்கியங்களில் புலியைப் பற்றிய பல்வேறு செய்திகள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இக்கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

புலி - பெயர்களும் காரணங்களும்:

புலி என்னும் விலங்கினைக் குறிக்கும் பெயர்களாக இப்பெயர் உட்பட, உழுவை, வேங்கை, வயம், வயமா(ன்), வல்லியம், கொடுவரி, குயவரி, பல்வரி, சிறுவரி ஆகிய பெயர்களைச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. இப்பெயர்களுக்கான காரணங்களைக் கீழே காணலாம்.

புலி - புலால் / புலவு நாற்றம் கொண்டது.
உழுவை - விரல்நகங்களால் உழுதலாகிய கீறலைச் செய்வது.
வேங்கை - வேங்கை மரத்தின் பூப்போன்ற வண்ணவரிகளை உடலில் கொண்டது.
வயம், வயமா(ன்) - வலிமை மிக்கது.
வல்லியம் - வல்+இயம் - விரைந்து ஓடக்கூடிய விலங்கு.
கொடுவரி, குயவரி - வளைந்த வரிகளை உடல்முழுவதும் கொண்டது.
பல்வரி - உடல்முழுவதும் பலவரிகளைக் கொண்டது.
சிறுவரி - உடல்முழுவதும் சிறிய வரிகளைக் கொண்டது.

இந்திய மொழிகளில் புலிக்கான பெயர்கள்:

தமிழ்மொழியில் புலியைக் குறிக்கும் பெயர்களை மேலே கண்டோம். இனி, இந்தியாவின் தேசிய விலங்கான புலியைக் குறிப்பிடுவதற்கு இந்தியாவின் பிறமாநில மொழிகள் பயன்படுத்தும் பெயர்களையும் அவை எந்தெந்த தமிழ்ச்சொல்லின் திரிபுகள் என்பதையும் கீழே காணலாம்.

புலி >>> கு`லி
வேங்கை >>> வ்யாக்^ர >>> வாக^ >>> பா`க்^, பா`க^
சிறுவரி >>> ச^கு~வார்
வயம் >>> வ, வா

சொல்வடிவம்    பேசப்படும் மொழிகள்

புலி              மலையாளம், தெலுங்கு
கு`லி            கன்னடம்
வ்யாக்^ர         மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, 
                 செங்கிருதம், கு~ச்^ராத்தி, வங்காளம்
வாக^            மராத்தி, கு~ச்^ராத்தி
பா`க^, பா`க்^      இந்தி, வங்காளம், பஞ்சாபி`, ஒரியா
வ, வா           செங்கிருதம்
ச^கு~வார்         இந்தி

சங்க இலக்கியத்தில் புலி:

புலி எனும் விலங்கானது உண்மையில் பூனைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததாகும். அக் குடும்பத்தில் மிகப் பெரிய விலங்கு புலியே ஆகும். பாந்தெரா டைக்~ரிச்` (PANTHERA TIGRIS) என்பது இதன் விலங்கியல் பெயராகும். புலிகளில் வங்கப்புலி, காச்`பியன் புலி, சை`பீ`ரியன் புலி என்று பலவகைகள் உண்டு. இந்தியாவில் காணப்படும் புலிகள் வங்கப்புலி வகையைச் சேர்ந்ததாகும். வங்கப்புலியின் சராசரி நீளம் 9 அடி, உயரம் 3 1/2 அடி, எடை 250 கிலோ. 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழகக் காடுகளில் வாழ்ந்துவந்த புலிகளைப் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ள செய்திகளைக் கீழே தொகுத்துக் காணலாம்.

சங்க இலக்கியங்கள் புலியின் உடல்நிறம் பற்றிக் கூறுமிடத்து, அதில் பலவரிகள் காணப்பட்டன என்று கூறுகிறது. இவ்வரிகளைக் கொடுங்கேழ், கொடுவரி, வாள்வரி, குயவரி, பல்வரி, சிறுவரி என்ற பெயர்களால் குறிப்பிடுகிறது. செம்பொன் / பொன் நிறமுடைய புலியின் உடலில் கருமைநிற வரிகள் காணப்படுவதனை வேங்கை மரத்தில் பூத்திருக்கும் மலர்களுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, புன்னை மரத்தின் மலர்களில் இருந்து உதிர்ந்த பொன்னிறத் தாதுக்களைக் கருவண்டுகள் மொய்க்கும் காட்சியை வரிப்புலியுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறது. புள்ளிகளை உடைய சிறுத்தைப் புலியின் உடலைக் கழங்கு எனப்படும் சோழிகளுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறது. புலியின் கண்களைப் பற்றிக் கூறுமிடத்துச் செங்கண் என்றும் கடுங்கண் என்றும் கூறுகிறது. புலியின் முன்னங்கால்களைக் குறுங்கை என்று குறிப்பிடும் சங்க இலக்கியமானது அதன் கால்/கை விரல்களில் காணப்படும் கூரிய நீண்ட நகங்களை முருக்க மரத்தின் பூமொக்குகளுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறது. புலியின் குரலைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, அதனைத் தயிர் கடையும் ஓசையுடனும் கார்முகில்கள் எழுப்பும் ஓசையுடனும் கடல் அலைகளின் ஓசையுடனும் உவமையாகக் கூறுகிறது. யானை, மான், காட்டுப்பன்றி ஆகியவற்றைப் புலி வேட்டையாடுவதைப் பற்றிக் கூறியுள்ள சங்க இலக்கியமானது, எதிரியின் கொம்பு / பல்லினால் தனது உடலில் கீறல் / காயம் ஏற்பட்டால் அந்த எதிரியை அடித்து வீழ்த்துமே ஒழிய உண்ணாது என்ற செய்தியைத் தெரிவிக்கிறது. சங்க இலக்கியங்கள் புலியைப் பற்றிக் கூறியுள்ள பல்வேறு செய்திகளைக் கீழ்க்காணும் தலைப்புக்களின் கீழ் விரிவாகக் காணலாம்.

1. புலியும் தோலும்
2. புலியும் கண்களும்
3. புலியும் நகமும்
4. புலியும் குரலும்
5. புலியும் வேட்டையும்

1. புலியும் தோலும்:

புலியின் தோல் என்று கூறுமிடத்து அதன் நிறமும் அதில் காணப்படும் வடிவங்களுமே குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும். செம்மை, செம்பொன், பொன், வெண்மை, கருமை என்று புலியின் தோல்நிறங்கள் இனத்திற்கேற்ப மாறுபடுவதுண்டு. அதுமட்டுமின்றி, கருமைநிறத்திலான சிறுவரிகள், பெரிய வளைவான வரிகள், சிறுபுள்ளிகள், சிறுவட்டங்கள் உட்பட பூப்போன்ற வடிவங்களும் இனத்திற்கு ஏற்பப் புலியின் உடலின்மேல் காணப்படுவதுண்டு. ஒருமனிதரின் கைரேகையானது பிறரது கைரேகையுடன் ஒத்துப்போகாததைப் போலவே ஒரு புலியின் உடலின்மேல் காணப்படும் வடிவங்களும் நிறமும் பிறபுலிகளுடன் ஒத்துப்போவதில்லை என்று விக்கிபீடி`யா கூறுகிறது.

புலியின் உடலின்மேல் காணப்படும் வரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே புலிக்குச் சிறுவரி, கொடுவரி, குயவரி, பல்வரி ஆகிய பெயர்கள் ஏற்பட்டன எனலாம். புலியின் உடலில் காணப்படும் வரிகளைப் பற்றிக் கூறும் சில சங்கப்பாடல்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில் - மலை.302
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற்.255

புலியின் தோலில் காணப்படும் செம்பொன் நிறம் மற்றும் வடிவங்களைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து அவற்றை வேங்கை மரத்தின் பூக்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பல பாடல்களில் சங்கப் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். ப்டெரோகார்பச்` மார்சு`பியம் என்ற தாவரவியல் பெயர் கொண்ட வேங்கை மரத்தின் பூமொட்டுக்கள் கருப்புநிறத்திலும் மலர்ந்த பூக்கள் பொன் / செம்பொன் நிறத்திலும் இருப்பதால் கருமையும் செம்பொன் நிறமும் கலந்த ஒரு காட்சியாகப், பார்ப்பதற்கு அவை ஒரு புலியின் உடல்போலத் தோன்றுவதில் வியப்பில்லை. அருகில் காட்டப்பட்டுள்ள ஒரு வேங்கைமரத்தின் பூக்களில் இருந்து இதனை உறுதிசெய்து கொள்ளலாம். புலிக்கு வேங்கை என்ற பெயர் ஏற்பட்டதே இதன் அடிப்படையில்தான் எனலாம். புலியின் உடல்நிறத்தினை வேங்கை மலர்களுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறும் சில சங்கப் பாடல்கள் கீழே சான்றாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வேங்கையும் புலி ஈன்றன - நற்.389
வேங்கை ஒள் வீ புலிப்பொறி கடுப்ப தோன்றலின் - அகம். 228
கருங்கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல்
இரும்புலி குருளையின் தோன்றும் - குறு.47

கரிய பாறையின்மேல் வரிவரியாக உதிர்ந்திருந்த வேங்கையின் செம்பொன் நிற மலர்கள் பார்ப்பதற்குக் குட்டிப்புலி ஒன்று அமர்ந்திருப்பதைப் போலத் தோன்றியதாக மேற்காணும் குறுந்தொகைப் பாடல் கூறுகிறது. இதேபோன்ற ஒரு கருத்தினை கீழ்க்காணும் புறப்பாடலும் கூறுகிறது.

அரும்பு அற மலர்ந்த கரும் கால் வேங்கை
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல்
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம். 202

இரும்பு போல் கருமையான வலிய கிளைகளைக் கொண்ட அந்த புன்னை மரத்தில் இருந்து அதன் கரும்பச்சை நிற இலைகள் கீழே உதிர்ந்து குவிந்திருந்தன. வெள்ளியைப் போன்ற புன்னை மலர்களில் இருந்து பொன்னிறத் தாதுக்களும் ஏராளமாய் அந்த இலைகளின்மேல் உதிர்ந்திருந்தன. அந்த பூந்தாதுக்களில் இருக்கும் தேனை உண்பதற்காகக் கருநிற வண்டுகள் வரிசையாய் மொய்த்திருந்த நிலையில், அதனை ஒரு புலியாகக் கருதிய குதிரையானது அச்சத்தால் ஒரு பந்தினைப் போல எழும்பிக் குதித்த நிகழ்வினை கீழ்க்காணும் நற்றிணைப் பாடல்வரிகள் அப்படியே நம் கண்முன்னால் கொண்டுவருவதைப் பாருங்கள்.

இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை
நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண்
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல்         5
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற்.249.

புலியின் உடலைப் பூக்களுடன் மட்டுமின்றிக் கழங்கு எனப்படுவதான பலகறை (சோழி) களுடன் ஒப்பிட்டும் கீழ்க்காணும் பாடல் கூறுகிறது.

கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ - ஐங்கு.246

சிறுத்தைப் புலியின் உடலில் காணப்படும் புள்ளிகளைப் போலத் தோன்றுகின்ற சோழிகளைப் பற்றி மேற்பாடல் வரி கூறுகிறது. சிறுத்தையின் உடலும் சோழியும் அருகில் உள்ள படத்தில் ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

2. புலியும் கண்களும்:

பொதுவாகவே வேட்டையாடும் விலங்குகளின் கண்கள் அச்சம் தரும் நிறத்தில் தான் இருக்கும். அவ்வகையில் புலியின் கண்களும் எதிரிக்கு அச்சம் உண்டாக்கும் வகையில்தான் அமைந்திருக்கின்றன. பகல் நேரத்தில் மட்டுமின்றி இரவு நேரத்தில் கூட புலிக்குக் கூர்மையான கண்பார்வை உண்டு. காட்டுப்பகுதியில் இரவுநேரத்தில் மிகச்சிறிய ஒளியில் புலியின் கண்கள் விளக்குகளைப் போல ஒளிர்வதைப் பார்க்கலாம். இருளில் மறைந்திருந்து இரையின்மேல் சரியாகப் பாய்ந்து தாக்கி வேட்டையாடுவதற்குப் புலியின் இரவுநேரப் பார்வைத் திறன் பெரிதும் உதவுகின்றது எனலாம். மனிதர்களைக் காட்டிலும் புலியின் இரவுநேரப் பார்வைத் திறன் ஆறுமடங்கு பெரியது என்று விக்கிபீடி`யா கூறுகிறது.

புலியின் கண்களைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, அவற்றைச் செங்கண் என்றும் கடுங்கண் என்றும் சங்கப் பாடல்கள் கூறுகின்றன. சில பாடல்கள் மட்டும் சான்றாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

செங்கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை     - நற். 148
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற்.322
செங்கண் இரும் புலி குழுமும் - குறு.321

மேற்பாடல்களில் வரும் கடுங்கண் என்பது புலியின் கண்களில் காணப்படும் கடுஞ்சினத்தையும் செங்கண் என்பது செம்பொன் நிறத்தில் அதன் கண்கள் ஒளிரும் தன்மையையும் குறித்து வந்துள்ளன எனலாம். அருகில் புலியின் கண்களின் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

3. புலியும் நகமும்:

புலி ஒரு சிறந்த வேட்டை விலங்காக விளங்குவதற்கு மிகவும் உதவியாய் இருப்பது அதன் கூரிய நகங்களே ஆகும். வேறு எந்தவொரு பூனைக் குடும்ப விலங்கிற்கும் இல்லாத வகையில் புலியின் நகங்கள் மிக நீளமானவை ஆகும். இந்தியப் புலிகளின் விரல் நகங்கள் 10 செ.மீ வரையிலும் இருப்பதுண்டு என்று விக்கிபீடி`யா கூறுகிறது. புலியின் கூர் நகங்களைப் பற்றிக் கூறும் சில சங்கப் பாடல்கள் கீழே:

கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் - நற். 148
கூர்உகிர் கொடுவரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்தாங்கு - பட்.221

புலியின் நீண்ட கூரிய நகங்களைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, அவற்றை முள்முருக்கு மரத்தின் கூரிய நீண்ட மலர்மொக்குகளுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுகின்றன கீழ்க்காணும் சங்கப்பாடல் வரிகள். அருகில் உள்ள படத்தில் புலியின் நகமும் முள்முருக்க மலர்மொக்கும் ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

வாள்வரி வயமான் கோள் உகிர் அன்ன செம்முகை
அவிழ்ந்த முள்முதிர் முருக்கின் சிதரார் செம்மல் - அகம். 99
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு - அகம். 362

புலி தனது எதிரியைத் தாக்கும்போது தனது நீண்ட கூரிய நகங்களைக் கொண்டு எதிரியின் உடலில் மிக ஆழமாகக் கீறிக் காயப்படுத்தும் தன்மை கொண்டதாகும். கூரிய ஏர்முனை கொண்டு மண்ணில் ஆழமாக உழுவதைப்போல எதிரியின் உடலில் தனது கூர்நகங்களால் ஆழமாக உழுவதினால் தான் புலிக்கு 'உழுவை' என்ற பெயர் ஏற்பட்டது எனலாம். புலி தனது கூர்நகங்களால் உழுததினால் தமது கணவரின் மார்பில் உண்டான ஆழமான நீண்ட காயங்கள் விரைவில் ஆறுவதற்காக மலைவாழ் பெண்கள் தமது கடவுளைக் குறித்து காப்பு பாடிய செய்தியைக் கீழ்க்காணும் மலைப்படுகடாம் பாடல்வரிகள் கூறுவதைக் காணலாம்.

கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில்
நெடு வசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் - மலை.302

4. புலியும் குரலும்:

இயற்கை விதிப்படி, ஒவ்வொரு விலங்கும் ஒவ்வொருவிதமான குரலினை எழுப்பக் கூடியதே. காட்டுப்பகுதியில் செல்லும்போது ஒரு விலங்கு எழுப்பும் குரலைக் கேட்டே அந்த ஒலிக்குரிய விலங்கு எதுவென்று புரிந்துகொள்ள முடியும். அவ்வகையில், புலி எழுப்பும் குரலும் தனிப்பட்ட ஒன்றுதான். புலி எழுப்பும் ஒலியினை உறுமல் என்று நாம் தற்போது சொன்னாலும் குழுமல் என்றும் உரறல் என்றும் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. புலியின் குரலினைத் தயிர் கடையும் ஓசையுடனும் கருமேகங்களின் ஓசையுடனும் கடலலைகளின் ஓசையுடனும் ஒப்பிட்டுப் பல பாடல்களில் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். அவற்றில் சிலவற்றைக் கீழே காணலாம்.

புலிக்குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி - பெரும். 156
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை - அகம். 277

மேற்காணும் பாடல்களில் புலியின் குரலானது மத்தினால் தயிர் கடையும்போது எழுவதான 'க~ர்க~ர்' என்பது போன்ற ஒலியுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது. புலியானது சினங்கொண்டு எழுப்பும் பெருங்குரலானது கார்முகில்கள் வானத்தில் ஒன்றுகூடி மழையாகப் பொழியும் முன்னர் எழுப்புகின்ற ஓசையைப் போன்றிருக்கும் என்று கீழ்க்காணும் பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

கதம் சிறந்து எழுபுலி எழுதரு மழையின் குழுமும் - ஐங்கு.218

வானத்தில் கருமேகங்கள் ஒன்றுகூடி எழுப்பிய ஓசையினைப் புலியின் உறுமலாகக் கருதியக் காட்டுயானையொன்று அஞ்சி ஓடியதாகக் கீழ்க்காணும் பாடல் கூறுவதைப் பாருங்கள்.

மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ - அகம்.232

ஐந்தறிவு உடைய விலங்கான யானைதான் மேகங்களின் ஒலியினைப் புலியின் குரலாகக் கருதி மயங்கியதென்றால் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களும் அவ்வாறே மயங்கிய செய்தியைக் கீழ்க்காணும் பாடல்வழி அறியமுடிகிறது.

இரும்புலி களிறு தொலைத்து உரறும் கடிஇடி
மழை செத்துச் செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் .. - நற்.344

புலி எழுப்பிய ஓசையினைக் கார்மேகங்களின் குரலாகக் கருதிய கானவர்கள், மழைதான் வரப்போகிறது என்று எண்ணி, வெயிலில் காயவைத்திருந்த செந்தினையினைத் தொகுத்து எடுத்துச்சென்ற செய்தியினை மேற்பாடல் வரிகள் கூறுகின்றன. புலியின் குரலினைக் கடல் அலைகளின் இரைச்சலுடன் ஒப்பிட்டுக் கீழ்க்காணும் பாடல் கூறுகிறது.

மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு
கோள் புலி வழங்கும் சோலை - குறு. 237

5. புலியும் வேட்டையும்:

இயற்கை படைத்த பல்வேறு வேட்டை விலங்குகளில் புலியானது குறிப்பிடத்தக்க விலங்காகும். காட்டு அரசனாக அறியப்படும் அரிமாவானது பெரும்பாலும் கூட்டமாகவே விலங்குகளை வேட்டையாடும் நிலையில், புலியானது பெரும்பாலும் தனி ஒருவனாகவே தனக்கான இரையினை வேட்டையாடிக் கொன்று உண்ணும். மிகச்சிறிய முயல் முதல் மிகப்பெரிய யானை வரையிலும் துணிவுடன் விடாமல் போராடி வேட்டையாடிக் கொல்லும். காட்டுப்புலியானது தனது இரையினை எவ்வாறு வேட்டையாடிக் கொன்றுண்ணும் என்று இங்கே காணலாம்.

புலியானது, தனக்கான இரையினை வேட்டையாடும் முன்னால் அந்த இரையின் கண்ணில் படாதவாறு மறைவில் இருந்துகொண்டு இரையினையே நெடுநேரம் உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும். பின்னர் திடீரென்று அந்த இரையின்மேல் அதிக வேகத்துடன் பாயும். இரை ஓடத் துவங்கியதும் அதிக வேகத்தில் அதனைப் பின்தொடர்ந்து பாய்ந்தோடும். இரையை நெருங்கியவுடன் குட்டையானதும் வலிமை மிக்கதும் கூரிய நகங்களைக் கொண்டதுமான தனது முன்னங்கால்களால் இரையினை வலுவுடன் ஓங்கி அடித்து வீழ்த்தி அதன்மேல் தனது மொத்த உடல் எடையையும் செலுத்தி இரையினை எழவிடாமல் செய்யும். இரையின் குரல்வளையைத் தனது கூரிய பற்களால் கவ்வியபின், தனது பிடியை விடாமல் இறுக்கியவாறு பற்களை மேலும் ஆழமாகச் செலுத்திக் கொல்லும். இரையின் உயிர் முழுவதுமாக பிரிந்து பிரியாமல் இருக்கும்போதே இரையின் வயிற்றைத் தனது கூர்நகங்களால் கிழித்து அதற்குள் இருக்கும் தசையினை உண்ணத் துவங்கும்.

யானை, மான், காட்டுப்பன்றி, காட்டுமாடுகள் போன்றவற்றை புலி வேட்டையாடிக் கொன்ற நிகழ்வுகளைச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. இவற்றுள் யானைக்கும் புலிக்கும் இடையிலான போராட்டங்களே அதிகமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் சான்றாகக் கீழே காணலாம்.

விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி       5
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய்
வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் - நற். 158

குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி  - நற். 36

புலியின் வேட்டையைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, புலியானது தனது இரையினை அடித்து வீழ்த்தும்போது அது தனக்கு வலப்புறமாக வீழ்ந்தால் மட்டுமே உண்ணும் என்றும் இடப்புறமாக வீழ்ந்தால் உண்ணாது என்றும் ஒரு கருத்து பரவலாகக் கூறப்படுகிறது. இக் கருத்திற்கு ஆதாரமாகக் கீழ்க்காணும் சங்கப்பாடல்களை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர்.

கடுங்கண் கேழல் இடம்பட வீழ்ந்து என
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி .... - புறம்.190

கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம்படின்
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் .... - அகம். 29

இடம்படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து வாள்வரி ...- அகம்.252

மேற்காணும் பாடல்களில் வரும் இடம்படுதல் என்ற சொல்லுக்கு இடப்புறமாக வீழ்தல் என்று பொருள்கொண்டு இவ்வாறு கருத்து கூறியுள்ளனர். இக் கருத்து உண்மையா? பொய்யா? என்று அறிந்துகொள்ளவேண்டி, புலிவேட்டை தொடர்பான குறிப்புக்கள், நூல்கள், காணொளிகள் என்று பலவும் அலசி ஆராயப்பட்டன. ஆய்வின் முடிவில் இக் கருத்து தவறு என்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆம், வேட்டையாடும்போது புலியினால் கொல்லப்பட்ட இரை எந்தப் பக்கம் வீழ்ந்தாலும் புலி அதனை உண்ணாமல் செல்வதில்லை என்பதே உண்மை என்று உறுதியானது. என்றால், சங்கப் புலவர்கள் புலியைப் பற்றிய உண்மையை அறியாமல் மேற்காணும் பாடல்களைக் கற்பனையாகக் கூறியுள்ளார்களா?. என்ற கேள்வி பிறக்கிறது. இக்கேள்விக்கான விடை: கற்பனை இல்லை என்பதே. உண்மையில் சங்கப் புலவர்கள் பாடியிருக்கும் பாடல்களில் தவறில்லை. அப் பாடல்களுக்கு நாம் கொண்டிருக்கும் பொருள்தான் தவறானது. இதைப்பற்றி விளக்கமாகக் கீழே காணலாம்.

உண்மையில், மேற்காணும் பாடல்களில் வரும் இடம்படுதல் என்ற சொல்லானது வடு உண்டாகுதல் / கீறப்படுதல் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது. இது எவ்வாறென்றால், இடம்படுதல் என்பது தன்வினையைக் குறிக்கும் நிலையில், அதன் பிறவினையைக் குறிக்கும் சொல் இடம்படுத்தல் ஆகும். இடம்படுத்தல் என்ற சொல்லானது வடுவினை உண்டாக்குதல் / கீறுதல் / கிழித்தல் என்ற பொருளில் கீழ்க்காணும் பாடல்களில் பயின்று வந்துள்ளதைக் காணலாம்.

இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி - அகம் 194

இரும்புப்படை கீறிய வடுவினை உடைய முகத்தர் என்பது முதற்பாடலின் பொருள். ஏர்முனையைக் கொண்டு கீறி இருமுறை உழுத புழுதி என்பது இரண்டாவது பாடலின் பொருள். இவ் இரண்டு பாடல்களில் இருந்தும், இடம்படுத்தல் என்ற சொல்லானது கீறுதல் / கிழித்தல் / வடு உண்டாக்குதல் என்ற பொருளில்தான் பயின்று வந்துள்ளது என்பது உறுதியாகிறது.

மேலே கண்ட சான்றுகளில் இருந்து, நாம் முன்னர்கண்ட புலிவேட்டை பற்றிய மூன்று பாடல்களிலும் இடம்படுதல் என்ற சொல்லானது கீறப்படுதல் / வடுவுண்டாதல் என்ற பொருளில்தான் பயின்று வந்துள்ளது என்பதை உறுதியாக அறிந்து கொள்ளலாம். இயற்கையிலேயே புலி ஒரு திறமையான வேட்டை விலங்காக இருந்தாலும் இரையினை வேட்டையாடும்போது இரையும் புலியைத் தாக்கிக் காயப்படுத்தவோ கொன்றுவிடவோ முயல்வதுண்டு. புலியானது பெரும்பாலும் இத்தகைய தாக்குதல்களில் இருந்து தப்பித்து விடும். சில நேரங்களில் எதிரி விலங்கின் நீண்ட கொம்பு, பல் போன்றவற்றால் கீறப்படும் / குத்தப்படும். இப்படி எதிரியால் கீறப்பட்டோ / குத்தப்பட்டோ உடலில் வடுவுண்டாகிய நிலையில், அந்த எதிரியைப் புலி அடித்து வீழ்த்திவிட்டாலும் அதனை உண்ணாமல் சென்றுவிடும். காரணம், எதிரியால் தனது உடலில் உண்டான வடுவினை அது இழிவாகக் கருதுவதே என்பது சங்கப் புலவர்களின் கருத்தாகும். இக் கருத்தினையே மேற்காணும் மூன்று பாடல்களிலும் சங்கப் புலவர்கள் கூறுகின்றனர். புலிகள் வேட்டையாடும் முறை குறித்து சங்கப் புலவர்கள் கூறியுள்ள இக் கருத்தினைத் தவறு என்று நிரூபிக்க இதுவரையிலும் எந்த ஆதாரமும் இல்லாத நிலையில், சரியென்று கொள்வதில் தவறில்லை. 

புலி தொடர்பான பழமொழிகள்:

புலி தொடர்பான சில பழமொழிகளும் சொலவடைகளும் தற்காலத்திலும் வழக்கில் உண்டு. அவற்றில், புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது, புலி பதுங்குவது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம், புலிக்குப் பிறந்தது பூனை ஆகுமா?, பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம். வீரத்தில் சிறந்த ஒருவரை வீரப்புலி, சூரப்புலி என்று கூறுவர். இது ஏற்புடைய ஒன்றே. ஆனால், கணக்கு வழக்கில் சிறந்து விளங்கும் ஒருவரை கணக்குப்புலி என்று கூறுகிறார்கள். கணித அறிவுக்கும் புலிக்கும் என்ன தொடர்போ விளங்கவில்லை. கணக்கு வழக்குகளைப் புள்ளி விவரங்களுடன் கூறக்கூடியவர் என்ற பொருளைத்தரும் கணக்குப்புள்ளி என்ற சொல்லே கணக்குப்புலி என்று ஒருவேளை மருவி வழங்கப்படுகிறதோ என்று தோன்றுகிறது. இந்நிலையில், சங்க இலக்கியங்களில் சில பாடல்களில் புலி தொடர்பான உவமைகள் பழமொழி வடிவில் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விளக்கங்களையும் அவற்றை எவ்வாறு புதிய பழமொழிகளாக நடைமுறையில்  பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் இங்கே விரிவாகக் காணலாம்.

பழமொழி: எருத்து வவ்விய புலி போல (புறம்.4)
பொருள்: கழுத்தைக் கவ்விய புலியைப் போல....
உவமை: கருமத்தைக் கைவிடாமல் செய்து வெற்றி பெறுதல்.

பழமொழி: துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல (புறம்.73)
பொருள்: தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் புலியை அறியாமல் இடறிய குருடன் போல......
உவமை: அறியாமையால் ஒரு பெருந்துன்பத்தைத் தானே உருவாக்கி அழிந்துபோதல்.

பழமொழி: புலி புறங்காக்கும் குருளை போல (புறம் 42)
பொருள்: புலி காவல்காக்கும் குட்டியைப் போல.....
உவமை: நெருங்க இயலாத காவலை உடையது எனல்.

பழமொழி: புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல (புறம். 86)
பொருள்: புலி தங்கிச்சென்ற குகையினைப் போல....
உவமைகள்: 1) வீரம் மிக்க மகனைச் சுமந்து பெற்றெடுத்த வயிறு இதுவெனல்.
2) தலைவன் வாழ்ந்த / தங்கிச் சென்ற வீடு இதுவெனல்.

முடிவுரை:

சங்க இலக்கியத்தில் புலியைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு செய்திகளை மேலே கண்டோம். இக்காலத்தில் மட்டுமின்றி சங்ககாலத்திலும் புலிகள் மனிதர்களைத் தாக்கிய செய்திகள் இலக்கியத்தில் ஆங்காங்கே கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் நற்றிணையின் 2 ஆம் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ள செய்தி அச்சத்தை உண்டாக்குவது ஆகும். வழியில் நடந்து சென்றோரை மறைந்திருந்து தாக்கி அவர்களது கழுத்தைக் கவ்விக் குருதியைப் பருகிய செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது. மிகமிகக் கொடூரமான வலிமைமிக்க விலங்கான புலியைத் தமிழ்ப்பெண் ஒருத்தி வெறும் முறத்தைக் கொண்டு துரத்தியதாகக் கதை ஒன்று உண்டு. ஆனால் இதைப்பற்றிய எவ்விதக் குறிப்பும் சங்க இலக்கியத்தில் காணக் கிடைக்கவில்லை. மாறாக, புலியின் பல்லைக் கயிற்றில் கோர்த்துத் தாலியாக அணிந்த செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்றன.

 =============== வாழ்க தமிழ் ! ===================