திபொச செயலி

 திபொச - உலகத் தமிழ்ச் செயலி பற்றிய விளக்கக் கட்டுரையைக் காண:

http://thiruththam.blogspot.com/2023/04/blog-post.html

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.