புதன், 13 பிப்ரவரி, 2019

வண்ணத்துப்பூச்சி - வகைகளும் பெயர்களும்முன்னுரை:

சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்ப் புலவர்கள் பலரும் இயற்கையை உற்றுநோக்கி அவர்தம் காலத்தில் வாழ்ந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பற்றிய பல செய்திகளை இலக்கியப் பாடல்களின் வழியாகப் பதிவுசெய்தனர் என்பதை முன்னர் பல கட்டுரைகளின் வழியாகக் கண்டோம். சங்கத் தமிழ்ப் புலவர்கள் எத்தனையோ பறவைகளைப் பற்றியும் இலக்கியங்களில் கூறியிருக்கும் நிலையில் ஒருபாடலில் கூட வண்ணத்துப் பூச்சியைப் பற்றிக் கூறாதது பெரும் வியப்பைத் தருவதாக இருக்கிறது.

இன்னதென்று வரையறுக்க முடியாத பல வண்ணக் கலவைகளில் அமைந்த சிறகுகளை ஓசையில்லாமல் அடித்துக்கொண்டு அழகாகப் பறந்து திரிந்து பூக்களில் இருந்து தேன் உண்ணும் இந்த பட்டாம்பூச்சிகளைப் பற்றிச் சங்க இலக்கியம் பேசவில்லை என்னும் நிலையில் இந்தியாவில் ஏறத்தாழ 300 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இவ் இனங்கள் அனைத்திற்கும் தமிழில் பெயர் சூட்டுவதைப் பற்றியும் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கும் இளம்பெண்களுக்கும் இருக்கும் தொடர்பினைப் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் விளக்கமாகக் காணலாம்.

பட்டாம்பூச்சியும் இளம்பெண்களும்:

பட்டாம்பூச்சிகளுக்கும் இளம்பெண்களுக்கும் என்ன ஒற்றுமை? என்று யாரேனும் கேள்வி கேட்டால் இருவருமே அழகானவர்கள் என்பதுதான் ஒரே விடையாக இருக்கும். ஆனால் இதைத் தாண்டியும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது.

சங்ககாலத்தில் பெண்கள் தமது கண்ணிமைகளுக்குப் பல வண்ணங்களில் மை பூசியும் புள்ளிகள், கோடுகள் போன்றவற்றை வரைந்தும் அழகுசெய்தனர் என்று முன்னர் பல கட்டுரைகளில் கண்டோம். இமைகளில் மட்டுமின்றி புருவங்களின் மேல்பகுதியாகிய அல்குலின் மீதும் இவ்வாறு பல வண்ணங்களில் பூக்களைப் போல வரைந்து அழகுசெய்தனர் என்று கண்டோம். இப்படிப் பல வண்ணக் கலவைகளால் பூசி அழகு செய்யப்பட்ட இமைகளை இமைத்து இமைத்து அவர்கள் பார்க்கும்போது பூக்களின்மேல் அமர்ந்தவாறு வண்ணத்துப் பூச்சிகள் படபடவென சிறகடித்துப் பறப்பதைப் போலத் தானே தோன்றும். இந்த ஒப்புமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு பட்டாம்பூச்சிகளுக்குப் புதிய பெயர் வைக்கலாம்.

பட்டாம்பூச்சிகளின் புதுப்பெயர்கள்:

பெண்கள் தமது இமைகள் மற்றும் புருவ மேல்பகுதிகளில் வரைந்து கொள்ளும் வண்ணப் புள்ளிகளைத் தித்தி என்றும் திதலை என்றும் சங்க இலக்கியங்கள் பல பாடல்களில் கூறியுள்ளன. இப் பெயர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பட்டாம்பூச்சிகளுக்குப் புதிய பெயர்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு படைக்கலாம்.

தித்தி >>> தித்தினி
திதலை >>> திதலி

பட்டாம்பூச்சி, வண்ணத்துப்பூச்சி போன்ற நீளமான பெயர்களுக்குப் பதிலாக, திதலி, தித்தினி ஆகிய பெயர்களையும் இனி பயன்படுத்தலாம். இந்தி மற்றும் பஞ்சாபி மொழிகளிலும் பட்டாம்பூச்சிகளைத் திதலீ என்று அழைப்பது இங்கே குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

இந்தியமொழிகளில் பட்டாம்பூச்சியின் பெயர்கள்:

இந்தியாவில் பேசப்படும் பல்வேறு மொழிகளில் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கான பெயர்கள் என்னென்ன என்று கீழே காணலாம்.

மலையாளம் – சித்ரசலபம், பூம்பட்ட, பூம்பாலா, சபலவியக்தி
தெலுங்கு – ஆகுசிலகா, சீதாகோகசிலகா, சிலகா
கன்னடம் – சிட்டெ
இந்தி – திதலீ
மராத்தி – பூலபாக்கரூ
குசராத்தி – பூதும், பறவானோ, பதங்கியும்
வங்காளம் – பிரசாபதி
பஞ்சாபி – திதலீ
ஒடியா - பிரசாபதி
சமற்கிருதம் – சித்ரபதங்கா

பட்டாம்பூச்சி வகைகளும் பெயர்சூட்டலும்:

பட்டாம்பூச்சிகளுக்குத் தமிழில் திதலி என்றும் தித்தினி என்றும் பொதுப்பெயர் சூட்டலாம் என்று மேலே கண்டோம். இனி, திதலிகளின் 300 க்கும் மேற்பட்ட வகைகளுக்கும் தனித்தனியே எவ்வாறு தமிழ்ப்பெயர்களைச் சூட்டலாம் என்று இங்கே காணலாம்.

திதலிகளின் உடலமைப்பினைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, அதன் சிறகுகளில்தான் மிக அதிகமான வேறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பலவகையான வண்ணங்கள், வேலைப்பாடுகள் மற்றும் சிறப்புக் கூறுகளைக் காணமுடிகிறது. இவைதவிர, சிலவகைத் திதலிகளின் உடல் நிறமும் அவற்றின் சிறப்புக் கூறாக அமைந்து விடுகிறது.

திதலி இனங்களுக்குப் பெயர் சூட்டும்போது மேற்கண்ட அனைத்தும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. திதலிகளின் பெயர்ப் பட்டியலில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ள சுருக்கச் சொற்களுக்கான விளக்கங்களைக் கீழே காணலாம்.

சுருக்கப் பெயர் விளக்கங்கள்:

கருஞ்சி / கார்சி – கருநிறச் சிறகினை உடையது
பழுசி – பழுப்புநிறச் சிறகினை உடையது
வெண்சி / பால்சி – வெண்நிறச் சிறகினை உடையது
பைஞ்சி – பச்சைநிறச் சிறகினை உடையது
நீல்சி – நீலநிறச் சிறகினை உடையது
தேன்சி – தேன்நிறச் சிறகினை உடையது
கபிசி – கபிலநிறச் சிறகினை உடையது
செஞ்சி – செந்நிறச் சிறகினை உடையது
மஞ்சி – மஞ்சள்நிறச் சிறகினை உடையது
ஒண்சி / ஒளிசி – செம்மஞ்சள் (ஆரஞ்சு) நிறச் சிறகினை உடையது
குருசி – பல வண்ணக் கலப்புடைய சிறகினைக் கொண்டது
கோசி – இலைக்கோசு போன்ற சிறகினைக் கொண்டது.
வன்சி - அடர்ந்தநிறச் சிறகினை உடையது
மென்சி - வெளுத்தநிறச் சிறகினை உடையது
கண்சி – கண்போன்ற அமைப்புக்களைக் கொண்ட சிறகினை உடையது
கூர்ச்சி – சிறகின் பின்புறத்தில் கூரிய அமைப்புக்களைக் கொண்டது
பெருஞ்சி / இருஞ்சி – பெரிய சிறகினைக் கொண்டது
குறுஞ்சி – சிறிய சிறகினைக் கொண்டது
அஞ்சி – அழகிய சிறகினைக் கொண்டது
வரிச்சி – பலவரிகளைக் கொண்ட சிறகினைக் கொண்டது
புகர்சி – பல புள்ளிகளைக் கொண்ட சிறகினை உடையது
அறுசி – அறுந்ததைப் போன்ற சிறகினைக் கொண்டது
புன்சி – அழகற்ற சிறகினைக் கொண்டது
வரைசி – வரையப்பட்டதைப் போன்ற சிறகினைக் கொண்டது
சூர்சி – பேய்போல அச்சம் தரும் சிறகினைக் கொண்டது
மழுசி / வாள்சி – மழு/வாள் போன்ற அமைப்புடைய சிறகினைக் கொண்டது

திதலிகளின் பெயர்ப் பட்டியல்:


வ.எண்
ஆங்கிலப் பெயர்
தமிழ்ப்பெயர்
1
common rose
செவ்வுடல் கருஞ்சி
2
crimson rose
சேயுடல் கருஞ்சி
3
malabar rose
செம்மேனி கருஞ்சி
4
common bluebottle
இருவெண் பழுசி
5
common jay
பால்பொறி பழுசி
6
tailed jay
பைம்பொறி கபிசி
7
spot swordtail
வெள்வரிக் கூர்வாலி
8
fivebar swordtail
பைவரிக் கூர்வாலி
9
common mime
சிதர்வரி கருஞ்சி
10
lime
உடுச்சிறை
11
malabar banded swallowtail
வெண்பொறி மழுவாலி
12
malabar raven
வெள்வரை கபிசி
13
red helen
செம்பொறி மழுவாலி
14
paris peacock
செங்கண் மழுவாலி
15
blue mormon
கரும்புகர் கருஞ்சி
16
malabar banded peacock
தோகை மழுவாலி
17
common mormon
சுறவாய் கருஞ்சி
18
common banded peacock
வெண்படு பைஞ்சி
19
common jezebel
செவ்வரை ஒண்சி
20
common emigrant
பழுக்கறை மஞ்சி
21
mottled emigrant
இலைவரி பைஞ்சி
22
small grass yellow
பைவரி மஞ்சி
23
spotless grass yellow
ஒள்வரி பைஞ்சி
24
onespot grass yellow
பழுப்புகர் மஞ்சி
25
common grass yellow
பசும்புல் மஞ்சி
26
three spot grass yellow
பல்புகர் மஞ்சி
27
nilgiri clouded yellow
ஒருகறை பைஞ்சி
28
psyche
பாசிறை வெண்சி
29
painted saw tooth
செவ்வரை குருசி
30
indian cabbage white
பாசிலை கோசி
31
common gull
பைவரி கருஞ்சி
32
lesser gull
வெள்ளெழில் கருஞ்சி
33
pioneer / caper white
ஒளிவரி வெண்சி
34
plain puffin
சருகன் வெண்சி
35
spot puffin
குருகன் வெண்சி
36
chocolate albatross
பழுவரை கபிசி
37
striped albatross
பழுவரி வெண்சி
38
common albatross
தேன்விரை பால்சி
39
lesser albatross
பால்படு பைஞ்சி
40
small salmon arab
பழுவரை மஞ்சி
41
small orange tip
ஒளிமுனை வெண்சி
42
crimson tip
செம்முனை வெண்சி
43
plain orange tip
எல்முனை வெண்சி
44
large salmon arab
பழுசிதர் மஞ்சி
45
white orange tip
மஞ்சள் வெண்சி
46
yellow orange tip
ஒளிமுனை பைஞ்சி
47
common wanderer
வெண்வரி பழுவரை
48
dark wanderer
வெண்வரி கார்வரை
49
great orange tip
ஒளிமுனை பெருஞ்சி
50
common five ring
ஐங்கண் அஞ்சி
51
southern duffer
இருங்கண் அஞ்சி
52
travancore evening brown
அங்கண் பழுசி
53
common evening brown
குறுங்கண் பழுசி
54
palm king
உறுகண் பழுசி
55
great evening brown
புள்ளி பழுசி
56
dark evening brown
அறைவாய் பழுசி
57
tailed palm fly
அரவாய் பழுசி
58
bamboo tree brown
பரல்கண் பழுசி
59
tamil tree brown
சிதர்கண் பழுசி
60
common tree brown
மலிகண் பழுசி
61
common bush brown
கருங்கண் பழுசி
62
whitebar bush brown
வெண்தார் கண்சி
63
dark brand bush brown
வெள்வரி கண்சி
64
tamil bush brown
தூவரி கண்சி
65
long brand bush brown
மீவெளிர் பழுசி
66
red disc bush brown
அனல்கண் பழுசி
67
glad eye bush brown
நகுகண் பழுசி
68
red eye bush brown
செம்பியல் பழுசி
69
nigger
பெருந்தார் கண்சி
70
jewel four ring
ஆந்தைக் கண்சி
71
tamil cats eye
வெருகுக் கண்சி
72
common four ring
குடிஞைக் கண்சி
73
common three ring
முக்கண் மென்சி
74
white four ring
நால்கண் மென்சி
75
striated five ring
ஐங்கண் வரிச்சி
76
baby five ring
ஐங்கண் மென்சி
77
nilgiri four ring
நால்கண் வரிச்சி
78
anamalous nawab
பன்னிற கூர்ச்சி
79
palni four ring
நால்கண் பழுசி
80
common nawab
ஒண்ணிற கூர்ச்சி
81
blue nawab
நீல்நிற கூர்ச்சி
82
black rajah
அரசக் கருஞ்சி
83
cruiser
மஞ்சிடை பழுசி
84
tawny rajah
அரசக் குருசி
85
tamil lacewing
அரவாய் புகர்சி
86
tamil yeoman
சிற்றலை ஒளிசி
87
tawny coster
கரும்புகர் குருசி
88
black prince
இளவல் கருஞ்சி
89
small leopard
வேங்கை குறுஞ்சி
90
rustic
துருமுனை பழுசி
91
common leopard
வேங்கை பெருஞ்சி
92
nilgiri frittilary
வேங்கை குருசி
93
palni frittilary
வேங்கை மென்சி
94
painted courtesan
வெள்வரி கருஞ்சி
95
neptis clinia
வெள்ளிடை பழுசி
96
common sailer
வெண்புகர் பழுசி
97
chestnut streaked sailer
வெள்விதிர் பழுசி
98
yellow jack sailer
பழுவிடை மஞ்சி
99
southern short banded sailer
வெண்சிதர் பழுசி
100
sullied sailer
வெண்சிதர் கருஞ்சி
101
common lascar
மஞ்சிடை கருஞ்சி
102
extra lascar
மஞ்சிடை கார்சி
103
colour sergeant
செம்முனை கருஞ்சி
104
southern staff sergeant
செம்புகர் கருஞ்சி
105
commander
வெள்ளிடை செஞ்சி
106
southern black vein sergeant
வெள்வரை கருஞ்சி
107
grey count
வெண்ணரை பழுசி
108
guady baron
பன்னிற பைஞ்சி
109
common sergeant
மூவரி பழுசி
110
baronet
கரும்புகர் ஒளிசி
111
clipper
கார்வரை மஞ்சி
112
blue baron
நீல்நரை கருஞ்சி
113
common baron
மீவெண் பழுசி
114
redspot duke
செம்புகர் பைஞ்சி
115
joker
மூவெண் பழுசி
116
angled castor
செக்கர் அஞ்சி
117
common map
சிதர்படு வெண்சி
118
yellow pansy
நீல்கண் மஞ்சி
119
lemon pansy
செங்கண் கருஞ்சி
120
common beak
மஞ்செறி புன்சி
121
common castor
அறல்படு பழுசி
122
club beak
அறுவரி கருஞ்சி
123
blue pansy
அறுகண் வன்சி
124
peacock pansy
தோகை நீல்சி
125
grey pansy
சாம்பர் கண்சி
126
painted lady
பல்பொறி அஞ்சி
127
chocolate pansy
பழுப்புகர் கபிசி
128
indian red admiral
செவ்வரை கருஞ்சி
129
blue admiral
வெள்வரை அறுசி
130
great egg fly
வெள்வரை பெருஞ்சி
131
danaid egg fly
கருமுனை ஒண்சி
132
autumn leaf
பழுப்புறு இலைச்சி
133
southern blue oak leaf
சருகன் பழுசி
134
glassy tiger
வெண்பொறி மென்சி
135
nilgiri tiger
விசிறன் பழுசி
136
blue tiger
நீல்பொறி கருஞ்சி
137
dark blue tiger
கருநீலக் கருஞ்சி
138
plain tiger
பழுமுனை ஒண்சி
139
striped tiger
வயப்பொறி கருஞ்சி
140
common indian crow
வெண்பொறி அஞ்சி
141
double branded crow
இருவரி பழுசி
142
brown king crow
வெண்புகர் கபிசி
143
malabar tree nymph
கருங்கண் வெண்சி
144
suffused double banded judy
செப்புறு பழுசி
145
lankan plum judy
துருபடு வரிச்சி
146
spotted pierrot
கரும்பொறி வெண்சி
147
dark pierrot
கரும்புகர் வெண்சி
148
angled pierrot
கருஞ்சிதர் வெண்சி
149
striped pierrot
கருவரி வெண்சி
150
zebra blue
கபிவரி வெண்சி
151
banded blue pierrot
கருந்தார் வெண்சி
152
common pierrot
கருமாண் வெண்சி
153
ape fly
பழுவலை வெண்சி
154
bright babul blue
நீல்வரி பழுசி
155
dull babul blue
மழுங்குறு வெண்சி
156
indian cupid
இணைக்கண் புன்சி
157
african babul blue
நிறைகண் நீல்சி
158
white hedge blue
வெள்விரை நீல்சி
159
white disc hedge blue
வெண்படு நீல்சி
160
common hedge blue
கரும்புகர் நீல்சி
161
hempson hedge blue
கருஞ்சிதர் நீல்சி
162
pale grass blue
பசுவிரை நீல்சி
163
dark grass blue
கருங்கண் கபிசி
164
malayan
கருவலை வெண்சி
165
plain hedge blue
வெள்மாண் நீல்சி
166
quaker
கறைபடு நீல்சி
167
lesser grass blue
கருங்கண் புன்சி
168
tiny grass blue
சிறுகண் புன்சி
169
small cupid
பழுப்புறு புன்சி
170
lime blue
கண்ணுறு புன்சி
171
plains cupid
பழுக்கண் பழுசி
172
eastern grass jewel
வெள்வரை தேன்சி
173
gram blue
செங்கண் புன்சி
174
forget-me-not
ஒருகண் புன்சி
175
silver forget-me-not
ஒருகண் மென்சி
176
pea blue
இருகண் பழுசி
177
dark cerulean
செங்கண் வன்சி
178
common cerulean
செங்கண் மென்சி
179
metallic cerulean
ஒளிகண் மென்சி
180
large fourline blue
கருங்கண் வன்சி
181
pale fourline blue
கருங்கண் மென்சி
182
transparent 6line blue
அறுவரி மென்சி
183
opaque 6line blue
அறுவரி வன்சி
184
pointed line blue
பழுவரி வன்சி
185
white tipped line blue
வெள்வரி மென்சி
186
tailless line blue
பழுவரி மென்சி
187
common line blue
பழுவரி கண்சி
188
dingy line blue
திரைபடு புன்சி
189
red pierrot
செக்கர் வெண்சி
190
western centaur oakblue
தேனிற வரிச்சி
191
pointed ciliate blue
கூர்முனை பழுசி
192
ciliate blue
மழுமுனை பழுசி
193
tamil oakblue
வெள்ளறை கருஞ்சி
194
large oakblue
கண்சிதர் பழுசி
195
dark broken band oakblue
கண்முறி பழுசி
196
rosy / kanara oakblue
இருகூர் பழுசி
197
abeirant oakblue
கார்விரை பழுசி
198
manytailed oakblue
பல்கூர் புன்சி
199
common acacia blue
இருகூர் புன்சி
200
silver streak blue
வெண்படு தேன்சி
201
silver streaked acacia blue
வெண்படு புன்சி
202
leaf blue
வாடல் புன்சி
203
common silver line
செவ்விடை வெண்சி
204
plumbeous silver line
வெள்வரி செஞ்சி
205
short silver line
வெள்ளிடை கருஞ்சி
206
abnormal silver line
பழுவரி புன்சி
207
liliac silver line
பழுவரி பால்சி
208
scarce shot silver line
மஞ்சிடை செஞ்சி
209
long banded silverline
மஞ்செறி செஞ்சி
210
common tinsel
பல்பொறி பால்சி
211
common imperial
வெள்ளை நெடுவாலி
212
yam fly
பழுப்புப் பிளவாலி
213
monkey puzzle
பல்வால் பழுசி
214
common onyx
வெள்ளிடை பைஞ்சி
215
redspot
செம்பொறி வெண்சி
216
peacock royal
மயில்கண் பழுசி
217
spotted royal
கார்சிதர் வெண்சி
218
plains blue royal
மயில்கண் வெண்சி
219
nilgiri tit
நீல்படு பால்சி
220
banded royal
கார்வரை வெண்சி
221
orchid tit
மயில்கண் புன்சி
222
pluffy tit
வெள்ளரை பழுசி
223
cornelion
சிறுகண் பழுசி
224
large guava blue
பழுக்கண் மென்சி
225
common guava blue
மயில்கண் நீல்சி
226
plane
பழுவிடை வெண்சி
227
indian red flash
சாம்பர் வெண்சி
228
malabar flash
நெடுவரி பழுசி
229
indian sun beam
செக்கர் ஒண்சி
230
slate flash
மயில்கண் கபிசி
231
indigo flash
பழுவரி தேன்சி
232
toothed sun beam
வெள்வரி நீல்சி
233
shiva sun beam
கறைவரி நீல்சி
234
pale green awlet
ஒண்முக வரிச்சி
235
orange awlet
செம்முக தேன்சி
236
white banded awl
வெள்வரி கார்சி
237
orange tail awl
ஒள்வரை கருஞ்சி
238
common banded awl
வெண்வரி தேன்சி
239
common awl
மெல்வரி தேன்சி
240
plain banded awl
வெண்படு மென்சி
241
brown awl
புன்வரி பழுசி
242
indian awl king
ஒண்முனை பைஞ்சி
243
common spotted flat
கருவெண் கபிசி
244
malabar spotted flat
வெண்சிதர் கபிசி
245
tamil / dusky spotted flat
இருபுகர் பழுசி
246
restricted spotted flat
இருபுகர் கபிசி
247
ceylon snow flat
வெள்ளடி பழுசி
248
water snow flat
வெருகடி பழுசி
249
suffused snow flat
வெள்வரை பழுசி
250
common yellow breasted flat
வெள்ளிடை நீல்சி
251
fulvous pied flat
கறைபடு தேன்சி
252
tricolor flat
தேன்படு பழுசி
253
common small flat
சிற்றுரு புன்சி
254
spotted small flat
வெண்புகர் அறுசி
255
black angled flat
புலிமுக தேன்சி
256
chestnut angle
மின்கொடி அறுசி
257
golden angle
தேன்படு வரைசி
258
indian grizzled skipper
பால்பொறி கபிசி
259
pigmy grass hopper
சிறுமுக புன்சி
260
african mallow skipper
பழுவரி கபிசி
261
dingy grass hopper
தேன்படு மழுசி
262
bush hopper
பழுவரி மஞ்சி
263
indian ace
பழுவரை தேன்சி
264
moores ace
வெள்வரி தேன்சி
265
bicolor ace
இருநிற தேன்சி
266
madras ace
கார்வரை தேன்சி
267
southern spotted ace
வெண்புகர் தேன்சி
268
tamil / sitala ace
தேன்படு குறுஞ்சி
269
eversheds ace
மஞ்சுறு தேன்சி
270
chestnut bob
முதுதேன் வரிச்சி
271
coon
தேன்படு கபிசி
272
common banded demon
வெண்படு சூர்சி
273
restricted demon
வெண்சிதர் சூர்சி
274
maculate lancer
வாள்வாய் வரைச்சி
275
grass demon
கருவெண் சூர்சி
276
coorg forest hopper
மழுவரி புன்சி
277
indian palm bob
குறுவரி குறுஞ்சி
278
vindhyan bob
வாள்முக தேன்சி
279
small palm bob
செங்கண் தேன்சி
280
wax dart
மஞ்சள் மென்சி
281
hempsons hedge hopper
தெள்வரி தேன்சி
282
common tree flitter
துருவெண் தேன்சி
283
yellow base / golden tree flitter
ஒண்முதல் கருஞ்சி
284
purple spotted flitter
கருஞ்சிதர் தேன்சி
285
rounded palm redeye
செங்கண் கபிசி
286
giant redeye
செங்கண் பெருஞ்சி
287
common redeye
செங்கண் இருஞ்சி
288
common / oriental grass dart
வரையுறு தேன்சி
289
tamil / tawny spotted grass dart
கருஞ்சிதர் வாள்சி
290
tamil dartlet
மஞ்சள் தேன்சி
291
indian / common dartlet
கறைசிதர் தேன்சி
292
pale palm dart
வெள்ளக மஞ்சி
293
straight swift
பல்வரி தேன்சி
294
dark palm dart
ஒள்ளக தேன்சி
295
rice swift
வெள்ளக பைஞ்சி
296
bevans shift
கார்படு தேன்சி
297
dark / little branded swift
துகளுறு வன்சி
298
large branded swift
வெண்பொறி வன்சி
299
small branded swift
சிற்றுரு வன்சி
300
conjoined swift
பொறிப்புகர் தேன்சி
301
contiguous swift
வெண்படு கபிசி
302
paint brush swift
வெண்பொறி கபிசி
303
philliphine swift
நுண்புகர் தேன்சி
304
kanara swift
வெண்பொறி தேன்சி
305
variable plain palm swift
கபிசிதர் மஞ்சி
 

2 கருத்துகள்:

உங்கள் கருத்துக்களைத் தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வழி:
வலப்பக்கத்தில் உள்ள பகுதியில் தமிழ் ஒலிகளை ஆங்கில எழுத்துக்களில் அசசடித்து நகல் செய்து இங்கே ஒட்டலாம்.